Uw partner in watervisie

Onze diensten

Bij O Vadis kan u terecht voor overkoepelende ondersteuning bij de uitstippeling van uw waterbeleid. Daarnaast biedt O Vadis als erkend MER deskundige water de volgende diensten:
Go to Partner in watervisie

Partner in watervisie

O Vadis kan u ondersteuning bieden bij het uitstippelen van een waterbeleid met korte en lange termijn doelstellingen en maatregelen.

Go to Waterstudies

Waterstudies

O Vadis kan (als erkend deskundige) studiewerk uitvoeren i.k.v. opgelegde bijzondere voorwaarden, in de aanloop van (her)vergunningsaanvraag, wijzigingen in bedrijfsprocessen, onderzoek naar optimalisatie.

Go to Nullozing en heffingen

Nullozing en heffingen

Doorlichting van uw heffingsaangifte, uitvoering attestatie nullozing, uitklaren drinkwaterfactuur

Go to Technisch wateradvies

Technisch wateradvies

Onafhankelijk advies bij waterinvesteringen en operationele vragen: waterzuivering, waterbehandeling, slimme meters, waterhergebruik, …

Go to Impactanalyse

Impactanalyse

De impact van een lozing op een waterloop, op de riolering en/of de RWZI kunnen in kaart worden gebracht. Deel uitmakend van een MER, een aanvraag voor vergunning of van een interne scenarioanalyse.

Go to Hemelwaterstudies

Hemelwaterstudies

Studies naar gebruik, infiltratie, buffering, vertraagde afvoer, afkoppeling en lozing van hemelwater. N.a.v. verplichting of informatief bij bestaande sites en i.k.v. watertoets bij vergunning.

Over ovadis

Missie en visie

Met OVadis haalt u een onafhankelijke partner in huis met een passie voor water. Bij OVadis streven we naar wederzijdse versterking door continu leren en aanleren en gaan we op zoek naar zowel economische als ecologische optimalisatie. Met een technische achtergrond, kennis van water in al zijn vormen, sterke communicatieve vaardigheden en een economische insteek worden de beste resultaten gegenereerd.

Achtergrond

Technische know how.

Gerichte toepassing van bedrijfseconomische parameters en kostenbatenanalyse.

Ruime ervaring in waterstudies.

Actief in diverse sectoren.

Milieu-effectrapportering.

Kennis van technieken in waterzuivering en waterbehandeling.

Sterke communicatieve vaardigheden.

Out-of-the-box oplossingen.

Nieuws

Contact