BREF FDM (Food, Drink and Milk) gepubliceerd

Met ook voor water belangrijke kengetallen!

Nog op de valreep in 2019 is de finale versie van de BREF FDM goedgekeurd en gepubliceerd (link).

De BREF of ‘Best Available Techniques (BAT) Reference Documents’ vatten de best beschikbare technieken (BBT) samen voor bepaalde sectoren, in dit geval de voedings- drank en zuivelnijverheid. Met best beschikbare technieken worden die technieken bedoeld die een zo minimaal mogelijke milieu-impact hebben tegen een financieel haalbare en aanvaardbare kostprijs.

Ook waterverbruik en afvalwaterlozing spelen een belangrijke rol in deze teksten.

De BREF zijn in principe gericht op de zgn. GPBV (of IPPC) bedrijven, m.n. bedrijven van een dergelijke schaal dat ze een significante impact hebben op het milieu (GPBV: Geïntegreerde Preventie en Bescherming van Verontreiniging). Die bedrijven zijn als dusdanig aangeduid o.b.v. hun rubrieken in Vlarem II, bijlage 1. Maar ook voor andere bedrijven in de betreffende sector kunnen ze een interessante leidraad zijn om hun verbruiken, waaronder waterverbruik, af te toetsen.

Het blijft belangrijk om ook deze cijfers voldoende te nuanceren. Zo kan bvb. de diversiteit aan producten en het belang van allergenen, zeker wat waterverbruik betreft, een belangrijke impact hebben. Klanteneisen, productieregime en soort grondstoffen, maar ook de kwaliteit van het inkomende water spelen een grote rol. Zeker de omvang van het bedrijf zorgt ervoor dat de cijfers niet altijd één op één te vergelijken zijn.

Voor de GPBV-bedrijven zullen de bevindingen van de BREF, in uitvoering van de Europese Richtlijn Industriële Emissies, uiteindelijk worden overgenomen als sectorale voorwaarden in Vlarem III, met bijhorende lozingsnormen e.a. relevante watergerelateerde aspecten.