09/11/2017

Nullozing en heffingen

Doorlichting van uw heffingsaangifte, uitvoering attestatie nullozing, uitklaren drinkwaterfactuur.

 

Het gebruik van water alsook de lozing ervan gaat gepaard met bepaalde kosten. In tegenstelling tot veel andere bedrijfskosten worden de kosten voor water zelden volledig in kaart gebracht. Naast de kosten die gepaard gaan met waterzuivering (zie ook technisch wateradvies), vormen de heffingen een belangrijk aandeel in de globale waterkost.

In veel gevallen wordt dit inmiddels doorgerekend via de drinkwaterfactuur en zijn de kosten sterk afhankelijk van de gemeente, de drinkwaterproducent en rioolbeheerder. OVadis heeft een ruime ervaring met de verschillende kosten gerelateerd aan water en kan u helpen hierin duidelijkheid scheppen. Dit kadert binnen een duurzaam waterbeleid en de identificatie van mogelijke besparingen.

De aanrekening van uw heffingen kan gebeuren op verschillende manieren: forfaitair, via een driedaagse of vijfdaagse meetcampagne. In bepaalde gevallen komt u ook in aanmerking voor een attestatie nullozing. In dat geval hoeft u géén heffingen meer te betalen voor uw bedrijfsafvalwater. Voor de vaststelling van de mogelijkheden voor een nullozing dient u een erkend deskundige in te schakelen. OVadis beschikt over de nodige erkenningen.

De kosten voor leidingwater kunnen worden gedrukt door een analyse van de mogelijkheden tot besparing, hergebruik (technisch wateradvies) of hemelwatergebruik.

Neem contact op met OVadis en we kijken voor u na of er een optimalisatie mogelijk is voor wat betreft de watergerelateerde kosten in uw bedrijf!