09/11/2017

Partner in watervisie

 

OVadis kan u ondersteuning bieden bij het uitstippelen van een waterbeleid met korte en lange termijn doelstellingen en maatregelen.

Een doorgedreven inventarisatie laat toe de huidige situatie in kaart te brengen. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de economische én ecologische kosten die gepaard gaan met het gebruik en de lozing van water op het bedrijf. Een goede referentiebasis is hét vertrekpunt om mogelijkheden voor optimalisatie, verbetering en besparing te identificeren en evalueren.

Een duidelijke watervisie past in een duurzaam beleid en kan een kader vormen waartegen toekomstige ontwikkelingen, ideeën en wijzigingen in productie, kwaliteitseisen, omgeving en wetgeving tegen kunnen worden afgewogen.

OVadis is hiervoor de aangewezen partner: samen naar een duurzaam waterbeleid op het bedrijf!