09/11/2017

Technisch wateradvies

 

OVadis geeft onafhankelijk advies bij waterinvesteringen en operationele vragen: waterzuivering, waterbehandeling, slimme meters, waterhergebruik, …

 

Werkt uw waterzuivering niet naar behoren? Steekt u hier teveel tijd, kosten en energie in? Kan u de lozingsnormen niet halen? Wenst u meer/minder metingen en wilt u weten wat u met deze gegevens kan doen?

OVadis kan hierin ondersteuning bieden. Via eigen ervaring en goede contacten met een ruim aanbod aan technologen en leveranciers wordt steeds gezocht naar de beste en meest economische oplossing. Met OVadis bent u zeker van een ruime kijk op de probleemstelling, waarbij niet enkel de zuiver technische maar ook vergunningstechnische mogelijkheden aan bod komen.

De kosten die gepaard gaan met waterzuivering worden op een objectieve manier in kaart gebracht om mogelijke optimalisaties op een gefundeerde manier te kunnen evalueren.

Hergebruik, deelstroomzuivering, nullozing, buffering, meting, het zijn allemaal aspecten die aan bod komen bij een grondige analyse van de mogelijkheden. Dit kan kaderen binnen een duurzaam waterbeleid op het bedrijf.

Ook voor eerstelijnsadvies kan u bij OVadis terecht!