09/11/2017

Waterstudies

OVadis kan (als erkend deskundige) studiewerk uitvoeren i.k.v. opgelegde bijzondere voorwaarden, Onafhankelijk advies bij waterinvesteringen en operationele vragen: waterzuivering, waterbehandeling, slimme meters, waterhergebruik (her)vergunningsaanvraag, wijzigingen in bedrijfsprocessen, onderzoek naar optimalisatie.


Indien geen voorafgaande studie werd uitgevoerd naar de impact van een lozing (impactanalyse), naar de mogelijkheden van hemelwaterafvoer (hemelwaterstudies), kan dit achteraf worden opgelegd in een bijzondere voorwaarde.

Daarnaast kunnen ook specifieke bijzondere voorwaarden een bepaalde waterstudie opleggen: een haalbaarheidsstudie lozingsnormen, een BBT-analyse, een studie naar hergebruikmogelijkheden, e.d.m. Als erkend deskundige in de discipine afvalwater en oppervlaktewater en met de nodige technische ervaring beschikt OVadis over de juiste expertise, erkenning en knowhow voor het uitvoeren van dergelijke studies.

Hierin wordt steeds gezocht met de klant naar economische en ecologische optimalisatie zodat er op een voor de overheid aanvaardbare en voor het bedrijf haalbare manier kan worden verder gewerkt. Dit kadert ook in de uitbouw van een duurzame watervisie op een bedrijf of in een organisatie.

Naast de bijzondere voorwaarde kan een waterstudie ook gebeuren op interne vraag van het bedrijf, n.a.v. een procesverandering, een verwachte wijziging in wetgeving, een streven naar verbetering, e.d.m.

Wil u of moet u een waterstudie laten uitvoeren? Neem zeker contact op ter bespreking van de mogelijkheden!