Hergebruik over de bedrijfsgrenzen heen

Als Aquafin zijn effluent van de waterzuivering mag vermarkten, kan ik dat als bedrijf dan ook?

Op media, beurzen, op de radio en in kranten wordt het als toonvoorbeeld opgenomen van efficiënt waterhergebruik: hoe Aquafin in periodes van droogte zijn effluent aanbiedt aan landbouwers opdat zij hun landbouwgronden kunnen bevochtigen. En ook Aquafin pakt er graag mee uit.

Los van de eventuele ecologische, hygiënische, economische e.a. aspecten, wordt er vanuit het bedrijfsleven toch wel even geslikt. Diverse bedrijven broeden al jarenlang op ideeën in die richting, maar stootten hierbij steeds op moeilijkheden vanuit wetgevend kader.

Even polsen bij de VMM doet vermoeden dat ook voor bovenstaand voorbeeld het wettelijk kader nog niet op punt staat. Maar hier wordt dan vermoedelijk een oogje dicht geknepen?

Een bedrijf dat zijn afvalwater (deels) opvangt en dit kan aanbieden aan een ander bedrijf dat dit nuttig kan toepassen, bv. voor een eerste tankspoeling, een reiniging of een andere laagwaardige toepassing, heeft hiervoor twee mogelijkheden.

  • Ofwel wordt een leiding tot bij het andere bedrijf gelegd en is er in feite geen probleem, al dient ook hier uiteraard goed worden afgestemd waar de aansprakelijkheidsgrenzen, o.m. m.b.t. lozingsnormen, liggen, gezien het nog steeds over afvalwater gaat en dit dus ook veelal als afvalwater bij de afnemer zal worden geloosd (na gebruik).
  • Een tweede optie, die ook meer scenario’s mogelijk maakt gezien het bredere spectrum aan afnemers (niet enkel buurbedrijven), is dat het water wordt opgepompt in een tankwagen en zo naar de verbruiker wordt getransporteerd. Van zodra afvalwater in een tankwagen wordt vervoerd, is het echter per (Vlarem) definitie geen afvalwater meer, maar afval. En dan wordt je afnemer een afvalverwerker. Tenzij het wel degelijk een afnemer uit de afvalsector is, zullen de meeste bedrijven hiervoor passen.

Dus bestaat de enige op dit moment juridische oplossing erin hiervoor een grondstoffencertificaat aan te vragen en deze alternatieve waterbron als grondstof aan je afnemer aan te bieden.

Uiteraard zal een dergelijk grondstoffencertificaat gepaard gaan met een reeks specifieke aspecten, eigen aan het feit dat het om water gaat. Gerichte analyses, een normenkader, e.d.m. zullen moeten worden gespecificeerd en op regelmatige basis worden afgetoetst. Ook moet heel duidelijk worden omschreven voor welke toepassingen het water (of “de grondstof”) geschikt is en waarvoor niet.

Wil je de mogelijkheden voor een dergelijk hergebruiksysteem op jouw effluent laten onderzoeken? Neem gerust contact op: info@ovadis.be.