“Potentieel” verontreinigd hemelwater – waar ligt de grens?

Meerdere bedrijven, met stip vooraan natuurlijk de bedrijven die afvalstoffen buiten opslaan, moeten, door het ontstaan van potentieel verontreinigd hemelwater afwaterend van hun site, een vergunning aanvragen voor de lozing van bedrijfsafvalwater. De totale hoeveelheid hiervan is, op jaarbasis, relatief beperkt, maar door de onregelmatige verdeling van neerslag kan dit bij piekmomenten aanleiding geven tot Lees meer over“Potentieel” verontreinigd hemelwater – waar ligt de grens?[…]