Ovadis

Diensten

Watertoets Oost-Vlaanderen ook vernieuwd

Na de nieuwe GSV Hemelwater: Provincie Oost-Vlaanderen publiceert ook nieuwe regels rond watertoets In oktober 2023 trad de nieuwe Gewestelijk Stedenbouwkundige Verordening inzake Hemelwater(kort, GSV) in werking. De provincie Oost-Vlaanderen scherpte begin november 2023 ook haarbeleidskader aan.De provincie is van mening dat de GSV generiek van aard is. De GSV laat de vergunningverlener toeafwijkingen toe Lees meer overWatertoets Oost-Vlaanderen ook vernieuwd[…]

“Potentieel” verontreinigd hemelwater – waar ligt de grens?

Meerdere bedrijven, met stip vooraan natuurlijk de bedrijven die afvalstoffen buiten opslaan, moeten, door het ontstaan van potentieel verontreinigd hemelwater afwaterend van hun site, een vergunning aanvragen voor de lozing van bedrijfsafvalwater. De totale hoeveelheid hiervan is, op jaarbasis, relatief beperkt, maar door de onregelmatige verdeling van neerslag kan dit bij piekmomenten aanleiding geven tot Lees meer over“Potentieel” verontreinigd hemelwater – waar ligt de grens?[…]