Uw attest nullozing verloopt eind 2017? Dan moet U nu in actie schieten!

U beschikt over een attest nullozing, geldig vanaf 1/1/2008 voor een periode van tien jaar en dus t.e.m. eind 2017? Vanaf heffingsjaar 2019 zal u dus moeten beschikken over een hernieuwd attest. Dat moet echter al eind dit jaar worden aangevraagd, d.i. voordat het exploitatiejaar 2018 is aangevat. Enkel op die manier is men gegarandeerd dat u over de hele periode 1/1/2018-31/12/2018 (en dus heffingsjaar 2019) geen afvalwater zal lozen. Een attestatie nullozing biedt deze garanties.

Als erkend deskundige water, deeldomein oppervlaktewater en afvalwater beschikt O Vadis over de nodige erkenning om een dergelijke attestatie op te maken.

De eigenlijke, uiteindelijke attestatie dient te gebeuren in aanwezigheid van iemand van VMM, dienst Economisch Toezicht. Deze dienst dient hiertoe minstens 30 dagen op voorhand te worden verwittigd. Maar het is aangewezen om de deskundige al eens op voorhand uit te nodigen om eventuele knelpunten te identificeren en noodzakelijke maatregelen te kunnen voorschrijven.

Het is dus van groot belang om hier tijdig aan te beginnen!

Controleer dus de looptijd van uw attest en aarzel niet contact op te nemen indien dit aan vernieuwing toe is of indien u hierover verdere vragen zou hebben.