EEN NIEUW JAAR EN GOEDE VOORNEMENS. Zoals: een (beter) onderhoud van de koolwaterstofafscheider?

EEN NIEUW JAAR EN GOEDE VOORNEMENS. Zoals: een (beter) onderhoud van de koolwaterstofafscheider?

Menig bedrijf heeft een olieafscheider of een koolwaterstofafscheider liggen: aan de afvoer van een tankpiste, los- en laadzones of bij een parkeerterrein. Een olieafscheider is een eenvoudige techniek, zeer effectief in het verwijderen van oliën opdat deze niet zouden meespoelen naar het lozingspunt of een (eigen) waterzuiveringsinstallatie.

Voor een goede werking van een olieafscheider zijn twee zaken van fundamenteel belang:

–  Een goed ontwerp
–  Een goed onderhoud

Dat lijkt de logica zelf. Toch worden hierbij veel fouten vastgesteld. Het is aangewezen om, bij voorkeur vóór de plaatsing van een olieafscheider, het goede ontwerp onder de loep te laten nemen. Bij een reeds geplaatste afscheider, kan worden nagegaan of deze nog voldoet, of optimalisatie mogelijk is en of een geschikt onderhoud wordt doorgevoerd. Dit kan veelal na een snelle, korte evaluatie met eerstelijnsadvies.

Want het is jammer voor de investering als de afscheider niet naar behoren kan werken. En dat heeft dan weer rechtstreekse implicaties op de kwaliteit van het effluent.

Meer info? Neem geheel vrijblijvend contact op: info@ovadis.be.