Water in de media – 1

Mooie artikels in De Standaard over water. Een niet te onderschatten mediaonderwerp! Hier (link naar artikel van de standaard) eentje over het voorstel van Aquafin om de regenwaterputten van particulieren beter te sturen op aankomende piekbuien. Ook voor bedrijven kan deze manier van sturen de aanwending van hemelwater vergroten zonder de riolering te overbelasten. Hopelijk deelt Aquafin dan ook zijn kennis zodat we allemaal mee kunnen genieten en het resultaat zowel economisch maar vooral ecologisch optimaal rendeert .

Kortom: wij zijn benieuwd en volgen dit met belangstelling op!

Want dit lijkt, met het grillige, lokaal variabele en soms onvoorspelbare weer in België, een zéér grote uitdaging. En niemand zal ermee gediend zijn als Aquafin diens put leegtrok en hij/zij vervolgens zijn toilet terug met leidingwater moet spoelen…

Ook zullen de persleidingen van de hergebruikpompen dan moeten worden voorzien van een tweede uitloop, richting gracht of riolering.