Meten is weten

Over het hoe en waarom van gerichte metingen en analyses

Meten is weten. Een waarheid als een koe. Wanneer het gaat over watergebruik en waterlozing geldt dat zeker niet minder.

De opvolging van de watergebruiken op een site, deelverbruiken per afdeling of opsplitsing tussen huishoudelijk e.a. verbruik… Veelal stellen we vast dat deze informatie niet beschikbaar is. Of er zijn wel diverse meters, maar dikwijls gebeurt er niks met deze data. Wanneer een doorlichting gebeurt of moet gebeuren in het bedrijf, blijken net die gegevens te ontbreken die nodig zijn: Voor het sluiten van de waterbalans, ter conformiteit van de wettelijk verplichte analyses, voor het aantonen van de aan- of afwezigheid van een kritische parameter of voor het goede ontwerp van een zuivering.

Al deze analyses en metingen nemen tijd en geld in beslag. Het is dus zeker belangrijk om exact te weten waarom iets gemeten wordt, om deze meetwaarden ook bij te houden en om dit op regelmatige basis te (her)evalueren. Zelfs voor de wettelijk verplichte analyses zijn er mogelijkheden om dit op termijn terug te dringen.

Meten is dus zeker niet altijd weten. Het gaat er ook om wat je meet, wat je met de informatie uit de metingen doet en welke referentie hiervoor wordt gehanteerd.

Voor een grondige en gerichte doorlichting van de juiste metingen en analyses bij uw bedrijf of organisatie, en voor een visuele en overzichtelijke weergave van de waterhuishouding op uw bedrijf, is Ovadis de juiste partner.

Meer weten? Neem gerust contact op! info@ovadis.be