Meten is weten? Over het hoe en waarom van gerichte metingen en analyses.

Meten is weten? Over het hoe en waarom van gerichte metingen en analyses.

Iedereen heeft het wel al eens gehoord, gelezen of geleerd: meten is weten. Wanneer het gaat over watergebruik en waterlozing geldt dat zeker niet minder. Maar dikwijls gebeurt er niks met deze data. Of, wanneer een doorlichting gebeurt of moet gebeuren in het bedrijf, blijken net die gegevens te ontbreken die nodig zijn. Voor het sluiten van de waterbalans, ter conformiteit van de wettelijk verplichte analyses, voor het aantonen van de aan- of afwezigheid van een kritische parameter of voor het goede ontwerp van een zuivering.

Al deze analyses en metingen nemen tijd en geld in beslag.

Het is dus zeker belangrijk om exact te weten waarom iets gemeten wordt, om deze meetwaarden ook bij te houden en om dit op regelmatige basis te (her)evalueren. Zelfs voor de wettelijk verplichte analyses, zijn er mogelijkheden om dit op termijn terug te dringen.

Meten is dus zeker niet altijd weten. Voor een grondige en gerichte doorlichting van de juiste metingen en analyses bij uw bedrijf of organisatie, neem gerust contact op!