De waarde van water in tijden van droogte

Water is een mooie materie. Ik kan echt genieten van ernaar te kijken: watervallen, golven in de zee, een opspringende fontein.

Water is mooi…maar ook kostbaar.

De aanhoudende droogte, het toenemende brandgevaar, de regelmatige problemen met drinkwaterleidingen, de watertekorten voor land- en tuinbouw, … de laatste maanden is iedereen wel geconfronteerd geweest met de schaarsheid, en dus kostbaarheid van water. En dat we hier meer zorg voor moeten dragen.

Aan de andere kant valt neerslag, tegenwoordig meer dan ooit tevoren, op bepaalde momenten met bakken uit de hemel. En dan is het voor velen kwestie van er zo snel mogelijk vanaf te geraken.

In ieder geval worden we meer en meer geconfronteerd met de schaarsheid en onberekenbaarheid van de hulpbron water die de natuur ons biedt.

Hoewel…

Niet zo lang geleden was ik aanwezig op een beurs waar de bouw- en vastgoedsector goed was vertegenwoordigd en sprak met iemand van een adviserende vzw uit de sector. Daar hoorde ik dat ze met water “nog niet echt bezig zijn”. M.a.w. duidelijke richtlijnen voor borging, waterbesparing, watervoorziening, waterhergebruik, optimale wateraanwending, diverse waterkwaliteiten, en nog veel meer…daar zijn ze nog niet aan toe.

Hoewel ik weet dat dergelijke teksten hier en daar wel bestaan, kan ik alleen maar vaststellen dat deze persoon geen ongelijk had – in de zin dat men hier nog onvoldoende bij stilstaat.

Ik kan niet anders dan denken: wacht maar.

Maar liever wachten we natuurlijk niet.

Er zijn veel mogelijkheden om water optimaler in te zetten en nieuwbouw biedt hiervoor uiteraard de meeste opportuniteiten. Maar ook op bestaande sites zijn er opportuniteiten. Gedegen modellering laat toe om de optimale waterberging te dimensioneren in functie van de wensen en noden van het gebouw, gaande van een productie-eenheid over een winkelcentrum tot een gebouw met een overwegend residentiële functie.

Naast optimale berging van water, is het noodzakelijk dat we stilstaan bij de diverse waternoden in een bedrijf, gebouw of residentie. Over welke hoeveelheden gaat het, welke kwaliteit is noodzakelijk, zijn er interne (her)gebruikcircuits mogelijk, … Het is daarbij niet meteen noodzakelijk alles ineens te realiseren, maar een gedegen inventarisatie van de mogelijkheden biedt al een grote voorsprong.

Laat de opties door een deskundige doorlichten: inventariseer, evalueer en optimaliseer, en bereid u voor op een steeds meer wisselend en onvoorspelbaar aanbod van de gelimiteerde hulpbron die water is!

Voor meer info, neem contact op via info@ovadis.be.