Water in de media – 2

De veelal dikwijls volledig blootliggende velden zullen meer en meer kurkdroog komen te staan in de zomers. Als het dan regent, spoelt alles weg. Meer schaduw, bostuinen, permacultuur is misschien een gewaagde maar een noodzakelijke stap.

Water in de media – 1

Mooie artikels in De Standaard over water. Een niet te onderschatten mediaonderwerp! Eentje over het voorstel van Aquafin om de regenwaterputten van particulieren beter te sturen op aankomende piekbuien.

Proceswater met drinkwaterkwaliteit – denk aan de zelfcontrole radioactiviteit!

Proceswater met drinkwaterkwaliteit – denk aan de zelfcontrole radioactiviteit! (zelfcontroleverplichting voor eigen waterwinners in drinkwatertoepassingen) Bedrijven die beschikken over een eigen waterwinning en die gebruiken voor drinkwatertoepassingen zijn sinds augustus 2016 verplicht zich te registreren bij het FANC. Het FANC, of Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, heeft als taak om de bescherming van de bevolking Lees meer overProceswater met drinkwaterkwaliteit – denk aan de zelfcontrole radioactiviteit![…]

De waarde van water in tijden van droogte

Water is een mooie materie. Ik kan echt genieten van ernaar te kijken: watervallen, golven in de zee, een opspringende fontein. Water is mooi…maar ook kostbaar. De aanhoudende droogte, het toenemende brandgevaar, de regelmatige problemen met drinkwaterleidingen, de watertekorten voor land- en tuinbouw, … de laatste maanden is iedereen wel geconfronteerd geweest met de schaarsheid, Lees meer overDe waarde van water in tijden van droogte[…]

Meten is weten? Over het hoe en waarom van gerichte metingen en analyses.

Meten is weten? Over het hoe en waarom van gerichte metingen en analyses. Iedereen heeft het wel al eens gehoord, gelezen of geleerd: meten is weten. Wanneer het gaat over watergebruik en waterlozing geldt dat zeker niet minder. Maar dikwijls gebeurt er niks met deze data. Of, wanneer een doorlichting gebeurt of moet gebeuren in het Lees meer overMeten is weten? Over het hoe en waarom van gerichte metingen en analyses.[…]